Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DOMOWENASTROJE.PL

§ 1. Postanowienie ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Firmę Handlową LITEX Lidia i Marek Gruszczyńscy sp.j. z siedzibą w Białobrzegach, przy ul. Krakowskiej 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105945 oraz posługująca się numerem NIP: 798 10 02 308 („Sprzedawca”) za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem URL: www.domowenstroje.pl („Sklep”).  

2. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”).

§ 2. Procedura Składania Zamówień

1. Zamówienia w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.domowenastroje.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

4. Poza terytorium Polski zamówienie może być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu kosztów dostawy
5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie produktu/ów do „koszyka", prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz kliknięcie w "zamów".

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się o 9:00 w najbliższy dzień roboczy po złożeniu zamówienia  (jeżeli klient wybrał opcję „za pobraniem”) lub po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy (jeżeli klient wybrał opcję - przelew).

§ 3. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.  

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

            a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

            b) płatność gotówką przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,

            c) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu,

            d) płatności on-line.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

 

§ 4. Termin dostawy

1. Towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firmy kurierskiej GLS (zarówno w opcji „za pobraniem”, jak też po wcześniejszym wpłaceniu należności).
2. Klient może wybrać również odbiór osobisty:

Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 200– godziny odbioru: pon – pt 10-18, sob 10-16,
3. Klient korzystający z przesyłki kurierskiej zostanie powiadomiony mailem o jej nadaniu.

4. Zwykle czas dostawy przesyłki pocztowej wynosi do 5 dni roboczych (przesyłka ekonomiczna), natomiast kurierskiej to 1-2 dni robocze od momentu jej nadania. Nie dotyczy towaru „na zamówienie”.

5. W przypadku towaru dostępnego „na zamówienie” kupujący po złożeniu zamówienia proszony jest o kontakt z obsługą sklepu pod numerem telefonu (48) 613 2626 lub za pomocą poczty elektronicznej kontakt@domowenastroje.pl W takim wypadku zamówiony towar zostanie dostarczony w ustalonym z Klientem terminie. W przypadku braku towaru oznaczonego ikoną “na zamówienie” Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o czym niezwłocznie poinfprmuje Klienta.

5. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.
6. W stosunku do Klientów, którzy są konsumentami, Sprzedawca zapewnia, że zamówione towary zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od złożenia zamówienia przez konsumenta.
7. Przy zamówieniu powyżej 300,00 zł – przesyłka gratis.

8. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu.
9. Przy odbiorze osobistym nie naliczamy kosztów dostawy.

10. Koszty dostawy zawarte są w poniższej tabeli:

 

Wartość  / Płatność

Do 100 zł

Do 299,99 zł

Od 300,00 

Płatność przelewem lub płatności on-line

13,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

Za pobraniem kurier

20,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

Odbiór Osobisty – przelew

0,00 zł

 0,00 zł

0,00 zł

Odbiór Osobisty – gotówka

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

 

§ 5 Faktury VAT

 1. Faktura VAT dla podmiotu gospodarczego zostanie wystawiona po podaniu następujących danych w formularzu: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.

 2. Osobom fizycznym wystawiane są paragony fiskalne. Faktury wystawiamy na żądanie. Wówczas do wystawienia faktury wystarczy imię, nazwisko i adres.

 

 § 6 Prawo do odstąpienia

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

 § 7 Reklamacje i Zwroty

 1.  Reklamacje mogą być składane na adres: Firma Handlowa Litex Lidia i Marek Gruszczyńscy sp.j. ul. Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej kontakt@domowenastrje.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji.

3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

4.  W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.

5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 § 8 Znaki firmowe 

 Wszelkie użyte na stronach serwisu www.domowenastroje.pl znaki towarowe, nazwy producentów i produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte na stronie sklepu jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.

 § 9 Polityka Prywatności 
Sklep domowenastroje.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich użytkowników.

1. Dane osobowe: W czasie korzystania z sklepu www.domonastroje.pl Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób. 

2. Subskrypcja Newslettera: Zaprenumerowanie bezpłatnego newslettera należącego do www.domowenastroje.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny numer newslettera.

3. Niezapowiedziane  email: Sklep www.domowenastroje.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości domowenastroje.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego sklepu (np. zmiany, wewnętrzne promocje, konkursy), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Każdy kto skorzysta z oferty sklepu www.domowenastroje.pl w szczególności dokona w nim zakupu zostanie zapisany na prenumeratę darmowego newslettera automatycznie.

4. Cookies (Ciasteczka): Niektóre obszary sklepu www.domowenastroje.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5. Wyłączenie Odpowiedzialności: Sklep www.domowenastroje.pl  oraz jego pracownicy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

6. Personel sklepu dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu 
internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość 
wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji) lub błędów systemu, wspomniane błędy nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy. Personel sklepu zobowiązany jest do poinformowania klienta o wszelkich błędach..

Mimo dołożenia wszelkich starań właściciel Sklepu www.domowenastroje.pl nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej Sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym w sklepie www.domowenastroje.pl i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń kupującego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).

  § 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) oraz odesłać rzecz wraz z oświadczeniem na adres

FH Litex Lidia i Marek Gruszczyńscy sp.j.

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia do Państwa rzeczy (koszty wysyłki) nie później niż 7 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz otrzymaliśmy zwracaną przez Państwa rzecz. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.  [Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data